contacter gand.gent contacterenpage de gand.gent sur facebook gand.gent sur twitter !

Possibilités / Mogelijkheden

Suggestions / Suggesties

Toute suggestion est la bienvenue ! Nous avons aussi besoin de collaborateurs, toute contribution, si minime qu'elle soit, est appréciée.

Alle suggesties zijn welkom! We zijn ook op zoek naar mensen die wensen mee te werken aan ons project, elke bijdrage is de moeite waard! Laat iets horen.

Plaintes, remarques / Klachten, opmerkingen

Veuillez nous faire savoir si du contenu sur le site est illégal ou non permis, nous y rémédierons le plus vite possible ! Merci de nous avertir avant d'entamer d'autres actions.
Sinon, nous sommes aussi prêts à corriger des erreurs factuelles et de considérer chaque remarque argumentée et raisonnable. En général, nous chérissons la liberté d'expression. Si vous voulez, nous insérons un « droit de réponse ».

Gelieve ons eerst te laten weten of er onwettig of ongeoorloofd materiaal te vinden is op onze site, we zetten dit zo snel mogelijk recht! Dank u om ons eerst te contacteren vooraleer verdere stappen te ondernemen.
Anders, verbeteren we feitelijke onjuistheden en overwegen we elke opmerking die gefundeerd en redelijk is. In het algemeen vinden we vrijheid van meningsuiting belangrijk. Als u dat wenst, kunt u een "recht van antwoord" vragen en krijgen.